• کوچ حرفه ای توسعه فردی
 • مدرس مهارت های ارتباطی ، فن بیان و سخنوری
 • مدرس دوره های رفتارشناسی با مدل جهانی DISC
 • مدرس 8 دوره خودشناسی 20 ساعته
 • مدرس دوره علمی جراحی روابط (ویژه روانشناسان)
 • مدرس مدعو همایش ارتباط موثر در دانشگاه آزاد
 • مدرس مدعو بیش از 5 کارگاه آموزشی ارتباط موثر ، کاریزمای کلام و … در هلال احمر
 • مدرس بیش از 400 کارگاه آموزشی در حیطه مهارت های نرم
 • مدرس بیش از 5 کارگاه و همایش در دانشگاه پیام نور
 • همکاری و تدریس بیش از 20 کارگاه آموزشی در اداره زندان
 • نویسنده کتاب معجزه تغییر (در دست ویراستاری)
 • همکاری و کوچ بیش از 6 شرکت و تجربه بیش از 1000 جلسه کوچینگ